Bli med på neste grunnkurs med Irina

I løpet av 2021 starter Irina Lee neste grunnkurs om Spis deg fri, som går over 8 uker. Sett deg på ventelisten så sender vi deg en invitasjonen så snart påmeldingen åpner.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.